Zomerstop: Maar niet voor iedereen!

20130727 - Waar het grootste gedeelte van de leden van GVAV Rapiditas geniet van de zomerstop, zijn een aantal mensen al weer enige tijd druk aan de gang om een aantal zaken in en rond het clubgebouw weer tiptop te maken.
Op een willekeurige morgen was ik daar voor een bespreking met één van onze leveranciers.

Buiten zag ik Appie Broesder en Henk Lollinga druk in de weer met de kleine doeltjes, die door hen van nieuwe netten werden voorzien. Als volleerde nettenboeters maakten zij uit afgedankte netten van ballenvangers nieuwe netjes en besparen daarmee voor de vereniging weer flink op de kosten.

 

Binnengekomen bleek de kantine al weer grotendeels op orde en doorlopend naar de bestuurskamer zag ik dat deze nog helemaal op zijn “kop” stond. Daar waren Koene Woltjer en Michiel Gramsbergen bezig de wanden van een nieuw verfje te voorzien en zoals op onderstaande foto zichtbaar is,ontbreekt de blauwe GVAV kleur daarbij niet.

 

Ook Willem Elting en Sietze Jager waren druk bezig met het vervangen van reclameborden. Op het moment dat ik daar was, genoten ze juist van een korte pauze.

 

Als u dit leest zijn de werkzaamheden al weer verder gevorderd en ligt men op schema om voor de start van het zijn alles afgerond te hebben.

Als voorzitter had ik de behoefte deze werkzaamheden onder uw aandacht te brengen. Het gaat niet van zelf en we mogen dan ook trots en dankbaar zijn voor de inzet van deze vrijwilligers ( en natuurlijk ook voor een heleboel anderen!)

Alex HuisingaBelangrijke wijzigingen op bestuurlijk en organisatorisch gebied

20130710 - Zoals eerder op deze website vermeld, zijn er een aantal bestuursleden die aangegeven hebben per het einde van het verenigingsjaar 2012-2013 af te treden. Het betreft penningmeester Joop Top, secretaris Ronald Senechal en jeugdvoorzitter Karlijn van der Walle. Daarbij is ook nog Lucy Tania gekomen, die aangegeven heeft dat zij door haar huidige baan niet meer in staat is om nog optimaal te functioneren als bestuurslid kantinezaken.
Te zijner tijd zal op gepaste wijze van deze mensen afscheid worden genomen. Vanaf deze plaats worden ze hier op vooruitlopend ook bedankt voor hun grote inzet voor GVAV-Rapiditas.
Hieronder wordt ingegaan op de gevolgen van deze veranderingen.

Secretaris
Voor de functie van secretaris is een opvolger gevonden in de persoon van Max Brouwers. Hoewel zijn benoeming tot bestuurslid nog moet worden bekrachtigd door de ALV, vervult Max deze functie al vanaf 1 juli. Het e-mailadres en het telefoonnummer blijven secretaris@gvav.nl en 06-10133480.
Ook de administratieve mutaties in de ledenadministratie zullen vanaf nu door Max worden verwerkt. Het betreft hier de aan- en afmeldingen van leden, alsmede wijzigingen in de gegevens van de bestaande leden (adreswijzigingen en dergelijke). Het e-mailadres hiervoor is
ledenadministratie@gvav.nl.
 
Jeugdvoorzitter/vicevoorzitter
Reeds geruime tijd is Onno Molenaar naast Karlijn actief in deze functie. Hij is dus al goed ingewerkt en neemt per 1 juli deze taak dan ook vol vertrouwen over. Het e-mailadres blijft jeugdzaken@gvav.nl en zijn telefoonnummer is 06-31957024.

Penningmeester
Voor deze functie is helaas nog geen opvolger gevonden. Als bestuur zullen we ons uiterste best doen een waardige opvolger voor Joop te vinden. Tot die tijd zal de functie worden waargenomen door voorzitter Alex Huisinga, telefoonnummer 050-5422696. Mail voor de penningmeester kan men blijven sturen aanpenningmeester@gvav.nl.
De financiële administratie zal worden bijgehouden door Sandra Routheut. Daarnaast neemt Sandra het contributiegedeelte van de ledenadministratie voor haar rekening. Vragen over in rekening gebrachte contributie kunnen gesteld worden via het e-mailadres contributiezaken@gvav.nl of via telefoonnummer 06-13344167. Telefonisch benaderen is alleen mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.
Heeft men echter klachten over de in rekening gebrachte contributie dan gelieve men contact op te nemen met de (waarnemend) penningmeester.

Kantinezaken

Lucy Tania blijft zich voorlopig bezig houden met de bestuurlijke zaken die betrekking hebben op kantine en accommodatie en is daarvoor bereikbaar opkantinezaken@gvav.nl.
Verder heeft het bestuur besloten na het aanstaande vertrek van Lucy Tania geen bestuurslid kantinezaken meer te gaan zoeken. In plaats daarvan is een viertal mensen bereid gevonden om een kantinecommissie te gaan vormen die de dagelijkse gang van zaken rond de kantine gaat regelen. Deze personen zijn Michiel Gramsbergen, Olaf Pompstra, Janet Pomstra en Henny Huisinga. De commissie is inmiddels al hard aan de slag. Te zijner tijd zullen nadere mededelingen volgen over functieverdelingen en plannen. Het aanspreekpunt wordt Michiel Gramsbergen en hij is te bereiken op telefoonnummer 06-17496572 of op het mailadreskantine@gvav.nl.
nach oben