Nieuws over het 4 tegen 4 toernooi

20130115 - Op 12 januari is een start gemaakt met het traditionele 4 tegen 4 toernooi voor de GVAV jeugd.

Onder stralende weersomstandigheden gingen omstreeks 9.45 uur met een kwartiertje vertraging de F pupillen van start. De spelers waren verdeeld over 6 teams en speelden in totaal 5 wedstrijden in een halve competitie. Er werd vol overgave gevoetbald, waarbij de kinderen enthousiast werden aangemoedigd door de aanwezige ouders.

De begeleiding van de kinderen gedurende het toernooi werd op bijzonder goede wijze verricht door spelers van GVAV B-1. Ook deze jongens hadden veel plezier deze ochtend. Op deze plaats dan ook nogmaals een woord van dank voor deze spelers van B-1 en hun coach (Marco Zuidberg) van wie het initiatief is uitgegaan. Jongens en Marco, klasse!

Een woord van dank is ook op zijn plaats voor de spelers van GVAV D-1 en hun coach (Bas Veldman) die op de ochtend van de 12e januari onder het motto "GVAV, dat ben je zelf" diverse kleedkamers een grote beurt gegeven hebben. Bas, een prima initiatief dat hopelijk navolging krijgt van andere teams. Jij en de jongens: bedankt. Overigens heeft D-1 in de middaguren nog een oefenwedstrijd in Leeuwarden gespeeld tegen LAC Frisia en daar met 1-4- gewonnen. Er was dus nog genoeg energie over...

In de middaguren van de 12e januari speelden de eerste jaars E pupillen hun toernooi. Ook dit toernooi verliep prima, nog steeds onder uitstekende weersomstandigheden. Ook hier werd door 6 teams vol overgave gestreden. De begeleiding van de teams werd dit maal door een aantal vrijwillige ouders verricht, ouders: hartelijk dank hiervoor!

Met betrekking tot het op 19 januari te houden toernooi het volgende:

De ochtend van de 19e januari zullen de eerste jaars D en de tweede jaars E hun toernooi afwerken. Ook het meisjesteam (MD1) zal van de partij zijn.

Tot op heden hebben zich 108 deelnemers aangemeld, wat betekent dat we rekening houden met 24 teams, te verdelen over 4 poules van 6 teams. Een omvangrijke hoeveelheid deelnemers dus! Voor de deelnemers aan het ochtendtoernooi geldt dat het toernooi voor hen op zaterdag omstreeks 9.30 uur start, einde van het toernooi is bij een tijdige start voorzien tussen 11.30 en 12.00 uur. Alle deelnemers worden gevraagd om tussen 8.30 en 9.00 uur (en niet later!!!) in de kantine de definitieve deelname te komen bevestigen!

De middag van de 19e januari is het de beurt aan de tweede jaars D-ers. Tot op heden hebben zich 34 tweede jaars D aangemeld, waardoor de verwachting is dat in elk geval een toernooi met 6 tot 8 nog te vormen teams kan worden afgewerkt. Start van het toernooi voor de tweede jaars D is voorzien om 13.30 uur, het einde zal vermoedelijk omstreeks 15.30 uur liggen. Aanwezig en bevestiging aanmelding in de kantine tussen 12.30 en 13.00 uur!

Wat betreft het toernooi:

De teams bestaan uit een mix van spelers uit diverse GVAV teams, waarbij gestreefd wordt naar het samenstellen van teams van gelijkwaardige sterkte. Per team dient een persoon als begeleider te fungeren zodat de kinderen een aanspreekpunt hebben. Deze begeleider kan een jeugdlid, een ouder, een leider of een trainer zijn. Bij de samenstelling van de teams in de kantine zal steeds gevraagd worden wie per team als begeleider wil fungeren. Van de begeleider wordt nadrukkelijk geen coachende rol verlangd tijdens de wedstrijdjes, het gaat in feite niet om winnen of verliezen, belangrijker is dat de kinderen plezier hebben en geen druk voelen. Lekker bezig zijn staat voorop!

De wedstrijden worden voorzover mogelijk geleid door GVAV (jeugd) scheidsrechters.

De kantine is normaal open. De kinderen mogen in trainingspak deelnemen, ze hoeven niet in GVAV tenue te spelen. Derhalve is het niet noodzakelijk dat de kinderen zich in de kleedkamers omkleden.

Het uiteindelijke speelschema en de definitieve verdeling van de kinderen over de teams zal pas kort voor aanvang van de eerste wedstrijden bekend gemaakt worden omdat ervaringen opgedaan in het verleden ons leren dat er zich op de wedstrijddag nog talloze mutaties voordoen waardoor een in een vroegtijdig stadium gemaakte indeling meestal de prullenbak in kan en grondig herzien moet worden.

Wij hopen alle aangemelde kinderen ook daadwerkelijk te kunnen begroeten op de toernooidag.

Overigens kan het weer nog roet in het eten gooien, wanneer er teveel sneeuw mocht vallen of het te koud te achten is kan het toernooi geannuleerd worden. Of dit het geval is kan mogelijk pas de ochtend van de 19e worden vastgesteld! Een bericht over een eventuele annulering zal indien aan de orde zo snel mogelijk op deze site geplaatst worden. Een ieder wordt dan ook dringend geadviseerd om deze site in de gaten te houden.

Lijst deelnemers 19-01-2013

Hessel BettenTechnisch Manager Onderbouw


 

nach oben