HERINNERING: aanmelding 4 tegen 4 toernooi voor 1-1-2013

20121229 - Zoals eerder reeds op de site vermeld is op 12 en 19 januari het jaarlijkse 4 tegen 4 toernooi gepland.

Op de 12e januari zijn de F-ers en de eerste jaars E-ers actief, op de 19e januari de tweede jaars E-ers en de D-ers. Opgave dient in principe voor 1-1-2013 plaats te vinden bij Hessel Betten (tmo@gvav.nl). Momenteel zijn van slechts 2 teams (E-10 en D-7) aanmeldingen binnen.

Uitgaande van het schema van het KNVB zaalvoetbal toernooi zijn op 12 januari in de zaal actief F1, F2, F3, F4, E4, E5, E6, E9 en E13. Op 19 januari is F4 nogmaals actief. Dit betekent dat de niet genoemde teams in principe deel kunnen - en dienen te nemen aan het 4 tegen 4 toernooi.

Van deze overige teams heb ik echter tot op heden niets vernomen. Geen aanmelding, geen afmelding.

Graag ontvang ik daarom - via tmo@gvav.nl - van de trainers of leiders teams die geen verplichtingen op 12 en/of 19 januari 2013 hebben daarom zo spoedig mogelijk alsnog de namen van de spelers van hun teams die deel zullen nemen aan het 4 tegen 4 toernooi.

Hartelijk dank!

Hessel Betten
Technisch Manager OnderbouwNieuwe jeugdvoorzitter

20121225 - Aan het begin van dit seizoen heb ik in het bestuur bekend gemaakt dat ik na 10 jaar vrijwilliger (leider, wedstrijdsecretaris, lid int. jeugdtoernooi commissie, jeugdvoorzitter en vice voorzitter) bij GVAV ga stoppen met mijn werkzaamheden. Een nieuwe, fulltime en drukke baan valt niet meer te combineren met die werkzaamheden bij GVAV.

Na deze aankondiging heeft zich spontaan een opvolger gemeld.

Onno Molenaar speler van het 3e elftal is de BEOOGD nieuwe jeugdvoorzitter. Onno is, nadat hij een tijdje in het westen heeft gestudeerd en gewoond, weer terug in Groningen en bij GVAV waar hij als jeugdspeler en speler bij de senioren altijd heeft gevoetbald.

Wij zijn heel blij dat hij het jeugdvoorzitterschap gaat overnemen. Op het moment is hij zich aan het inwerken en zult u hem op verschillende momenten vast ook ontmoeten.

namens het bestuur
Karlijn van der WalleNieuwe Technisch Coördinatoren C-ers, F-ers en pups

20121217 - Met ingang van 1 januari 2013 zullen er zich twee wijzigingen voordoen binnen het jeugdkader van GVAV Rapiditas:

De eerste wijziging houdt in dat Giovannie Konigferander Melvyn Wolthers op zal volgen als Technisch Coördinator voor de F pupillen en pups. Melvyn kon deze taak helaas niet lager combineren met zijn taak als selectietrainer van E1, zijn drukke werkzaamheden en zijn vaderschap. Melvyn blijft de eerste maanden van het nieuwe jaar echter wel stand-by om Giovannie bij te staan en in te werken.
De tweede wijziging houdt in dat Patrick Vreeman bereid is gevonden de sinds eind vorig seizoen bestaande vacature van Technisch Coördinator C junioren in te vullen.
Op deze plaats willen wij zowel Giovannie als Patrick veel succes wensen in hun nieuwe functies. Daarnaast is een woord van dank op zijn plaats richting Melvyn voor zijn inzet als TC F-ers en pups.
 
Namens het jeugdbestuur van GVAV,
 
Hessel Betten
Technisch Manager OnderbouwKerstsamenzijn en 10 jaar bestaan projectgroep: Mooie successen!

20121215 - Het is december 2012 als de leden van de projectgroep op allerlei fronten actief zijn om het jaar af te sluiten. Het begon allemaal ruim tien jaar geleden. Het toenmalige voetbalbestuur wilde haar maatschappelijke rol invullen door asielzoekers kansen te bieden in onze samenleving. Het werd een succes en tot nu toe hebben zo’n 80 asielzoekers hiervan kunnen profiteren. In 2008 werd het project Sportief Perspectief toegevoegd om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede. Hiervan maken nu al zo’n veertig deelnemers gebruik. Dat alles gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers die zorgen voor de persoonlijke begeleiding, de kern van het succes. Heel veel sponsoren hebben fors bijgedragen aan het welslagen van beide projecten, daarbij ondersteund door een noodfonds, die steeds gevuld wordt door eigen leden, fondsen en anderen. De projecten zijn ook buiten GVAV hoog gewaardeerd en vielen met enige regelmaat in de prijzen, vaak hoofdprijzen. 2012 was geen gemakkelijk jaar voor de projectgroep en haar deelnemers. Door een steeds strenger wordend asielbeleid, dreigen nu een aantal van onze deelnemers, na soms meer dan 10 jaar verblijf hier, uitgezet te worden. Daarnaast zien we de armoede sterk toenemen en de pot van het Jeugdsportfonds verder leeg raken. In december 2012 werd er hard gewerkt om sponsors te vinden voor de kerstpakketten en dat lukte weer wonderwel. Richard Postema en Alex Ridder van Foodservice Groningen maakten maar liefst 60 pakketten klaar met geschenken van Dr. Oetker, Foodservice zelf (AGF), Bakker Bart en dat alles verpakt in draagtassen van de Makro. De aankopen werden gefinancierd uit bijdragen van de diaconie van PKN stad Groningen (€1.000), de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk van de gemeente Groningen (€ 500), aangevuld met geldmiddelen van ons Noodfonds. Een prachtig aangeklede sportkantine geheel in kerstsfeer opgebouwd, zorgde voor een mooie ambiance om de deelnemers op zondag 23 december 2012 te ontvangen. Onze vroegere huisfotograaf Willi Kroger was weer bereid gevonden er een mooie reportage van te maken. In zijn kersttoespraak stond Ulfert Molenhuis stil bij het mogelijke vertrek van een drietal deelnemers uit PIPAG, de zeer zieke Sheriff, die in september 2012 werd uitgezet naar het arme Liberia, zijn familie achterlatend en ook bij de mensen in Syrië die in grote oorlogsangst leven. Directe familieleden van hen zitten in ons project. Natuurlijk werd ook de heer Cees van Muylwijck niet vergeten, die zich jarenlang heeft ingezet voor ondermeer asielzoekers, zoals voor de familie Issa. Ulfert zette vervolgens Nelson Mandela centraal als de groter strijder voor gelijkheid van blank en zwart. Zes deelnemers lazen iets voor over zijn leven. De rijsttafel was weer uitstekend verzorgd door de koks van New Sin Gang aan de Pop Dijkemaweg. Rond de 80 aanwezigen maakten hier volop gebruik van en sloten het diner af met biologisch ijs. Een heuse DJ uit Guinee liet mooie muziek horen en leerde ons van jong tot oud de eerste beginselen van het salsadansen. Rond de klok van 19.30 uur kon iedereen weer voldaan huiswaarts keren met een goed gevuld kerstpakket. Het was een uiterst sfeervolle bijeenkomst. Kantinemedewerk(st)ers Marga, Sieta en Adrea zorgden onder leiding van Albert Zuidema weer voor de kantinefaciliteiten. Jammer dat een aantal Afrikaanse deelnemers veel te laat arriveerden en dat het voetbalbestuur niet vertegenwoordigd was. De projectgroep wenst u en jullie allen een in alle opzichten gelukkig 2013 toe!

Wim Klein, Wim Hendriksen, Els Terpstra, Henny Koops, Ulfert Molenhuis, Joke Smit, Ann Saidin en Olga WildschutDit weekend geen voetbal door tragische dood grensrechter

20121205 - Door de gebeurtenissen van afgelopen zondag waardoor assistent scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen van Buitenboys maandag jl. is overleden, heeft de KNVB voor komend weekeinde alle competitiewedstrijden afgelast in het amateurvoetbal..Dit om een signaal af te geven dat er, na de gewelddadige dood van een supporter vorig jaar in Amsterdam weer een grens is overschreden. Het weekeinde is bedoelt voor bezinning, waarbij alle betrokkenen bij het voetbal zich af moeten vragen hoe dit nooit weer kan gebeuren

Jammer dat het betaald voetbal daarbij buiten schot is gebleven, want wekelijks is op de televisie te zien dat de normen daar steeds verder de verkeerde kant opschuiven.
Hoewel de KNVB de vrijheid heeft gelaten om wel vriendschappelijke wedstrijden te spelen, hebben wij als bestuur van GVAV Rapiditas besloten ook die dit weekeinde niet te spelen.

Het maatschappelijk probleem van verruwing in de samenleving, speelt al tijden ook op de voetbalvelden. Agressie richting tegenstander, scheidsrechter en zijn assistenten zijn aan de orde van de dag; in de meeste gevallen betreft het hier verbale agressie, maar ook die kan escaleren tot ergere zaken.

Allerlei instanties vragen zich in deze dagen af hoe een dergelijke gebeurtenis in de toekomst kan worden voorkomen. De oplossing ligt voor een groot deel bij ons zelf. Met elkaar bestuur, spelers, trainers, begeleiders, scheidsrechters, assistent scheidsrechters en natuurlijk alle toeschouwers kunnen we er voor zorgen dat deze agressie wordt uitgebannen.

  • Accepteren van arbitrale beslissingen, de scheidsrechter komt toch nooit op zijn beslissing terug.
  • Niet denken dat het aanvechten van beslissingen er voor gaat zorgen dat een mogelijke fout door de scheidsrechter wordt gecompenseerd.
  • Medespelers die dreigen over de schreef te gaan corrigeren.
  • Als clubscheidsrechter eerlijk en objectief de wedstrijd leiden.
  • Als assistent scheidsrechter niet als twaalfde man optreden, maar beseffen dat je onderdeel bent van het  arbitrale trio.
  • Beseffen dat net als jij je tegenspeler de volgende dag weer aan het werk moet of naar school.
  • ....... En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen.

Besef dat we met sport bezig zijn en dat daarbij sportief gedrag behoort en dat met sportief gedrag het fijn is om te voetballen of als toeschouwer naar wedstrijden te kijken.

Bestuur, spelers en begeleiders zullen hieraan samen moeten werken, waarbij het bestuur de taak heeft bij overschrijding van de normen corrigerend op te treden.

Het bestuur heeft gemeend geen gehoor te moeten geven aan de oproep van de KNVB om dit weekeinde bijeenkomsten van bezinning te houden, maar zal in de komende tijd, zo als we via de gedragsafspraken  met jeugdspelers al lange tijd doen, zeker aandacht blijven besteden aan dit onderwerp.

SAMEN KUNNEN WE ER VOOR ZORGEN DAT DERGELIJKE GEBEURTENISSEN NIET WEER GAAN GEBEUREN.

Namens het voetbalbestuur

Alex Huisinga
voorzitterVerslag Sinterklaasfeest

20121203 - Op woensdag 28 november kregen wij bij GVAV Rapiditas hoog bezoek.
De Sint en Piet en Pieternella kwamen even bij de 60 aanwezige kinderen uit de F jeugd, pups en (klein)kinderen van spelers en trainers langs.
Zij werden verwelkomt door onze voorzitter Alex Huisinga. De sint was een beetje in de war, zijn pieten zaten al te smoezen, liepen constant hand in hand en gaven elkaar al snoep. Niet de standaard strooigoedsnoep nee hartjessnoep die Piet zelf had gehaald bij de winkel. Hij vroeg de kinderen of zij misschien wisten wat er aan de hand zou zijn met de pieten. De pieten zijn verliefd riepen de kinderen, maar dit werd direct ontkent door Piet.
Die middag hebben de kinderen, verdeeld in 5 groepen, buiten Penalty’s genomen, een slalomparcours gedaan, blik gegooid, ringen geworpen, pakjes in de schoorsteen gegooid en een ketting geregen van een fruitveter met chips. Overal op de velden, in de doelen bij de spelen en in de kantine waren hartjes geplakt. De Sint wist het nu al wel zeker, de pieten zijn verliefd.
Toen alle kinderen weer binnen waren konden de pieten het niet meer ontkennen. Ja ze zijn een beetje verliefd.
Om 16.00 uur was het feest afgelopen en kregen de kinderen een mooi cadeau, een chocolade letter en een pietendiploma mee naar huis.

De Sint, zijn pieten en ik willen de jongens van het Alfacollege die de groepen bij de spelen begeleiden, Willem Eltink, Jan Middel, Saskia Kerkhof, Hennie Huisinga, Alex Huisinga, Sjonnie Janzen, Bryan Huizenga, Sharonna Gaasendam, Marga Knoop, Hilda Haak, Linda Bloem, Henk Gorter, Barend Beltman, Anko Wiltjer en Albert Zuidema bedanken  voor hun hulp en medewerking om dit kinderfeest tot stand te brengen.

Tineke SchenkelGVAV-Rapiditas verliest van koploper FVC

20121202 – Een hardwerkend GVAV-Rapiditas verloor vanmiddag met 1-3 van FVC. 

In de eerste helft was GVAV-Rapiditas de betere ploeg maar uit drie goede mogelijkheden trof het alleen doel door Bryan Inge. FVC was effectiever en wist uit drie kansen tweemaal te scoren door René Hoen en Robin Hollander. GVAV-Rapiditas was Ennio Jansen al na een halfuur spelen kwijtgeraakt door een rode kaart, maar bleef het in de tweede helft met tien man manmoedig proberen. Nadat Omar Wijnja namens FVC de 1-3 had gescoord was de wedstrijd gespeeld
.

Door stevige ingrepen van de technische staf stond er een flink gewijzigd GVAV aan de aftrap dat bereid was te strijden voor een goed resultaat. Uit een hoekschop kreeg Ennio Jansen in de 12e minuut een grote kans maar helaas schoot hij de bal ver over. Even later kon Bryan Inge profiteren van een foute terugspeelbal bij FVC achterin (1-0). 
In de 20e minuut kwam René Hoen op links door en uit wat op een mislukte voorzet leek, daalde de bal met een sierlijk boog achter Chris Weggemans (1-1). Op het halfuur moest GVAV verder met tien man toen Ennio Jansen een doorgebroken speler vasthield en door de pas 22-jarige scheidsrechter Jurjen Kaper de rode kaart getoond kreeg. Uit de vrije schop na deze overtreding schoot René Hoen de bal op de paal. 
In het vervolg van de eerste helft kreeg Patrick Hoving, die overigens een goede wedstrijd speelde, twee grote kansen maar bij de eerste kans kreeg hij de bal niet onder controle en bij de tweede kans vond hij FVC-keeper Sander Schaafsma op zijn weg. Op slag van rust sloeg FVC toe: uit een voorzet kon Robin Hollander de bal intikken (1-2).
Met tien man had GVAV het moeilijker om kansen te creëren maar ook tegen tien man kon FVC niet laten zien waarom het bovenaan staat. In de 65e minuut kopte Omar Wijnja de bal uit een hoekschop in de touwen (1-3). GVAV gaf het niet op maar in de stand kwam verder geen verandering meer. 
De meest opvallende spelers aan GVAV-kant waren vandaag Dennis Veenstra en Mart Swaerdens. Na lang beraad riep de jury de laatstgenoemde uit tot man of the match. De meest opvallende toeschouwer vandaag was Jacques d’Ancona die optrad als coach van de scheidsrechter maar ook moest bekennen nog niet eerder op de voetbalvelden van Sportpark Kardinge te zijn geweest. 

GVAV-Rapiditas – FVC 1-3 (1-2)

Scoreverloop: 15. Bryan Inge 1-0. 20. René Hoen 1-1. 45+1. Robin Hollander 1-2. 65. Omar Wijnja 1-3.
Scheidsrechter: Jurjen Kaper (Vries).
Geel: Patrick Hoving, Bryan Inge (GVAV). Rick Jansma, Geert Faber (FVC).
Rood: Ennio Jansen (GVAV)
Toeschouwers: 97. 
Man of the match: Mart Swaerdens. 
Citaat van de dag: geen.

Opstelling GVAV-Rapiditas: Chris Weggemans, Walter de Sousa (56. Rangelo Kleinmoedig), Boyd Kooy, Ennio Jansen, Mart Swaerdens, Robin van Linschoten, Farid Balvaneh, Dennis Veenstra (79, Nathi Casimir), Bryan Inge (82. Arco Bartelsman), Patrick Hoving, Marco Drent.

Andere uitslagen
Achilles 1894 – SC Erica 1-1. Voorwaarts T – SC Joure 1-1. Velocitas – Emmen 0-0. Annen – Bergum 1-3. Steenwijk – ONB 0-2. LAC Frisia – FC Wolvega afg.

Tussenstand gehaktballentest
1. Annen 8,0. 2. Bergum 7,5. 3. Velocitas 1897 7,0. 4. LAC Frisia 1883, Emmen 6,5 6. FC Wolvega 5,7.

Verslag: Jack Schilder (klik hier voor meer informatie)


 

nach oben